მოხმარების წესები

 1. პლატფორმა და პლატფორმის მმართველი არის შუამავალი, ელექტრონული კომერციის კომპანია, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს გამყიდველს და მყიდველს იყიდონ და გაყიდონ პროდუქცია ონლაინ, პლატფორმის მეშვეობით.
 2. პლატფორმაზე განთავსებული პარტნიორი კომპანიების პეოდუქტები არ ეკუთვნის პლატფორმას ან პლატფორმის მმართვალ კომპანიას და არ ფლობს არანაირ დამატებით ინფორმაციას მათი რეალური მდგომარეობის შესახებ.
 3. ყველა პროდუქტი და მის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც პლატფორმაზე ხელმისაწვდომია მომხამრებლისათვის განთავსებულია პირადად გამყიდველის მიერ.
 4. პროდუქტის აღწერაში მითითებული პროდუქციის/მომსახურების ხარისხი, უსაფრთხოება, კანონიერება და აღწერასთან შესაბამისობა არ კონტროლირდება პლატფორმის მიერ.
 5. მომხმარებელი დაცულია RAVACHUQO.GE -ზე შეძნილი პროდუქტისა და გადახდილი თანხის დაბრუნების გარანტიით, იხილეთ ფულის დაბრუნების გარანტია.

მომხმარებლის რეგისტრაციის წესები:

 • მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს რეალური მონაცემები, საკონტაქტო ნომერი, ელექტონული ფოსტა, მისამართი, პირადი ნომერი და სხვა მონაცემები.
 • რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითითება.
 • მომხმარებლის სახელი და პაროლი უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებული აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი, იგი შეიძლება შეიცავდეს ლათინურ სიმბოლოებს , ციფრებს და სიმბოლოებს.
 • აკრძალულია მომხმარებლის სახელში ნებისმიერი სახის შეურაცხმყოფელი ფრაზის მითითება.
 • ერთ ფიზიკურ/იურიდიულ პირზე ნებადართულია მხოლოდ ერთი მომხმარებლის/პროფილის რეგისტრაცია.
 • მომხმარებელი სრულად პასუხისმგებელია, როგორც პირად ანგარიშისზე, ასევე ყველა იმ აქტივობაზე, რაც ხორციელდება მომხმარებლის ანგარიშით ვებ-გვერდზე ყოფნის დროს, ან მომხმარებლის პირადი ანგარიშის მეშვეობით “RAVACHUQO.GE ” – ით სარგებლობის დროს.

შეკვეთა:

 • მომსახურებით სარგებლობისათვის მომხმარებელი ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია საიტზე. საიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს მოხმარებლის მეირ შეყვანილი ინფორმაციის ნამდვილობაზე
 • შეკვეთის განთავსება მიმდინარეობს მომხმარებლიეს მიერ პირადი კაბინეტიდან. მომხარებელს შეკვეთის განთავსებამდე ნებისმიერ მომენტში შეუძლია შეცვალოს, წაშალოს ან დაამატოს პროდუქცია კალათაში. შეკვეთების შესახებ ინფორმაცია მომხმარებელს აქვს საკუთარ პროფილში “შესყიდვები“.
 • შეკვეთის განთავსება მომხმარებელს შეუძლია 24/7 ნებისმიერ მომენტში.
 • საიტის ადმინსიტრაცია არ აგებს პასუხს არჩეული პროდუქციის მუდმივ ასრსებობაზე, რომელიც განთვსებულია საიტზე. ნივთის არ არსებობის შემთხვევაში ადმინისტრაცია უფელბამოსილია გააუქმოს შეკვეთა და შეატყობინოს მყიდველს ელ.ფოსტის ან საკონტაქტო ტელეფონის მეშვეობით შეკვეთიდან 7 სამუშაო დღის განმავლობაში.

ანგარიშსწორება:

 • მომხმარებელის მიერ საიტზე განთავსებული პროდუქტის შეძენა ხელმისაწვდომია მხოლოდ უნაღდო ანგარისჭორების გზით.
 • შეკვეთის გაფორმებისას მომხმარებელი პროდუქტისა და მიწოდების ღირებულებას იხდის ბანკის დაცულ გვერდზე პლასტიკური ბარათით.
 • საიტზე გადახდა შეგიძლიათ ნებისმიერი ბანკის მიერ გამოშვებული VISA ან MasterCard ბარათით.
 • საიტზე გადახდა შეგიძლიათ Unipay – ს ელექტრონული საფულით.
 • საიტზე გადახდა შეგიძლიათ საბანკო გადარიცხივით, წინასწარი დაგეგმილი შესყიდვისას.
 • იხილეთ საიტზე არსებული გადახდის მეთოდები.

ტრანსპორტირება:

 • შეკვთილი პროდუქტის მიწოდება ხორციელდება მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე.
 • ტრანსპორტირება ხორციელდება მხოლოდ გადახდის დადასტურების შემდეგ.
 • გამყიდველ მაღაზიას აქვს უფლება და შესაძლებლობა დაამატოს მისთვის სასურველი პირადი საკურიერო მომსახურება და პირობები, ამისათვის თქვენ ისარგებლებთ კონკრეტულად იმ საკურიერო მომსახურების პირობებით რომელსაც ირჩევთ პროდუქტის შეძენისას და რომელსაც გთავაზობთ გამყიდველი მაღაზია.
 • RAVACHUQO.GE არ აგებს პასუხს გამყიდველის პირად საკურიერო მომსახურებასა თუ მის მიერ გამოწვეულ დაზიანებაზე.
 • შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა:

  • თუ პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა გამოწვეულია მყიდველის მხრიდან მისი სურვლისამებრ ამ შემთხვევაში მყიდველი იხდის დაბრუნება/შეცვლის ხარჯებს სრულად.
  • თუ პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა გამოწვეულია გამყიდველის მხრიდან: სხვა პროდუქტის გაგზავნა, სხვა ფერი, დაზიანებული, რაიმე სახის ნაკლი და ა.შ ასეთ შემთხვევაში დაბრუნება/შეცვლის ხარჯები ეკისრება ვენდორს/გამყიდველს.
  • ყველა მოთხოვნა დაბრუნება/შეცვლის შესახებ განიხილება საიტის ადმინისტრაციის მიერ და მხოლოდ განხილვის შემდეგ მოხდება შესაბამისი ზომების მიღება.
  • მყიდველის მხრიდან მიღებული მოთხოვნა დაბრუნება/შეცვლის შესახებ განიხილება რაც ასევე ცნობილი იქნება გამყიდველისათვის. დეტალები განიხილება ორივე მხარესთან ურთიერთობით.
  • დაბრუნება/შეცვლის ფუნქცია,რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ითვალისწინებს მყიდველსა და გამყიდველს შორის სანდოობის გამყარებას.
ravachuqo.ge
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart